Reciclare

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Firma POLTHERM SYSTEM SRL este înscris în ”Registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice” de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (http://www.anpm.ro/deseuri-de-echipamente-electrice-si-electronice/-/asset_publisher/rz3hO4lksUhu/content/producători_de_echipamente_electrice_şi_electronice_înregistraţi_la_anpm)

Numărul de înregistrare este RO-EEE-2502-2022-06-08.


Totodată firma POLTHERM SYSTEM SRL începând cu data de 30.10.2015 are încheiat un ”Contract de asociere în vederea preluării responsabilităților legale cu privire la gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice” cu ASOCIAȚIA ENVIRON (https://environ.ro).

Prețurile produselor electrice și electronice afișate pe www.controler-e.ro conțin taxa DEEE (deșeuri echipamente electrice și electronice) conform legislației în vigoare.

SIMBOLUL CARE INDICĂ FAPTUL CĂ EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTĂRI SEPARATE REPREZINTĂ O PUBELĂ CU ROȚI BARATE CU O CRUCE.

Simbolul unei pubele de gunoi tăiată indică faptul că obiectul trebuie eliminat separat de deșeurile menajere. Obiectul trebuie predat în vederea reciclării, în conformitate cu reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Prin separarea unui obiect marcat în acest fel de deșeurile menajere, ajutați la reducerea volumului de deșeuri trimise la incinerare sau la groapa de gunoi și minimizați potentialul impact negativ asupra sănătății dumneavoastră, a celor din jur și asupra mediului înconjurător.


DEȘEURI DE AMBALAJE

Firma noastră raportează lunar și achită către ANPM (http://www.anpm.ro/deseuri-de-ambalaje) taxa pentru introducerea pe piață din import a ambalajelor (carton, nylon, paleți, etc.).

Produse de comparat (/5)